Vandværkets seneste kvalitetskontrol

 

Herunder ses resultaterne fra de lovpligtige kvalitetskontroller af drikkevandet fra vandværket. 
Såfremt De har spørgsmål til resultaterne, er De altid velkommen til at rette henvendelse til vandværket.

 

Der er i 2019 udtaget Pesticid analyser for Chlorotalonil-amidsulfonsyre og der er ikke fundet spor af stoffet på nogle af vores vandværker

 

 Pesticid analyserne på Chlorotalonil-amidsulfonsyre Thorsø Gl Vandværk (PDF)

 Pesticid analyserne på Chlorotalonil-amidsulfonsyre Thorsø Ny Vandværk  (PDF)

 

  Normal kontrol udtaget Juni 2023 på ledningsnettet (PDF)

  Boringskontrol udtaget oktober 2022 Thorsø Ny Vandværk (PDF)

  Boringskontrol udtaget oktober 2023 Thorsø Gl Vandværk (PDF)

 Boringskontrol udtaget oktober 2022 Thorsø Gl Vandværk (PDF)

 

  Sådan læses en vandanalyse