• Rent drikkevand

    AFLYST AFLYST pga forsamlingsforbuddet er generalforsamlingen den 23.2.2021 kl. 20:00 i Tungelund Aktivitetscenter aflyst

    Læs mere

Velkommen

 

 


Billede nedenfor: Ny vandforsynings boring mellem Thorsø og Aptrup er nu færdig og taget i drift. 
Boring har en pumpekapacitet der kan dække udpumpning til Thorsø By.
Der er samtidig gjort plads på Kildepladsen til undvigelse med en ekstra boring.

ny boring

 

Vandforsyningen i Thorsø har eksisteret siden 1909, og leverede dengang vand til byens borgere og industri.
Det er nu længe siden og i dag strækker vandforsyningsnettet sig fra Søbygård i syd, Haxholm i øst og til Vejerslev og Borre i vest

Thorsø Vandværk A.m.b.a har en målsætning at levere vore forbrugere godt og billigt drikkevand og sikre så stabil en vandforsyning som muligt – vi har derfor konstant fokus på at forbedre både kvalitet, forsyningssikkerhed.

På vores hjemmeside finder du nyttige oplysninger om Thorsø Vandværk.
Klik i menulinjen øverst på de emner der har din særlige interesse.

Drikkevandet fra Thorsø Vandværk er blødt til middelhårdt vand, ca. 6-8 dH (Hårdhedsgrader)