Thorsø Vandværk

Forsyner 1076 forbrugere med rent drikkevand. 

Thorsø Vandværk råder over 2 vandværker.

Thorsø Vandværk på Elmevej som er bygget i 1963 og i 2003 total renoveret.
Thorsø Vandværk på Gl Tungelundvej som er bygget i 1973 og i 1993 gennemførtes en gennemgribende ombygning samt etablering af ekstra rentvandsbeholder.

Der hentes grundvand op fra i alt 6 boringer, der ligger fordelt ved de 2 vandværker og 1 ny kildeplads fra 2017. Vandet fra boringer behandles via en simpel vandbehandling, hvor vandet sendes igennem iltningstårn, hvor det iltes og derefter sendes igennem sandfiltre for bl.a. at fjerne det jern og mangan, der ofte findes naturligt i vandet.

I forhold til forsyningssikkerhed kan hvert af vandværkerne opretholde vandforsyningen, til daglig deles udpumpningen ud på de 2 vandværker.
Hvis stømmen skulle svigte er der etableret nødstrømsgenerator, som sikre driften af vandværket på Gl Tungelundvej

Værkerne er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer.
Hvis en af funktionerne svigter, får vagthavende medarbejder straks en alarm via Telefonen, og kan omgående gribe ind.

 
Vandværket udpumper ca. 210.000 kubikmeter vand til vandværkets forbrugere pr år. 

Hårdhed

Hårdhed er et udtryk for indholdet af calcium og magnesium. Hårdheden betyder noget for sæbeforbruget ved vask, således at hårdt vand kræver mere sæbe end blødt vand

Drikkevandet fra Thorsø Vandværk er blødt til middelhårdt vand, det vil sige ca. 6-8 dH.