Indvindingsboringer

 

 

Vandværket har i alt 5 boringer spredt på 2 kildepladser, hvorfra der kan indvindes vand.
Thorsø vandværk indvinder årligt ca. 170.000 m3 vand.
Forklaring om de enkelte boringer følger herunder.

 

Hårdhed

Hårdhed er et udtryk for indholdet af calcium og magnesium. Hårdheden betyder noget for sæbeforbruget ved vask, således at hårdt vand kræver mere sæbe end blødt vand.
Drikkevandet fra Thorsø Vandværk er blødt til middelhårdt vand, det vil sige ca. 6-8 dH

 

 

Vandkvalitet og kontrol

For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos forbrugerne.
 
Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinier fra Miljøstyrelsen.
Der udføres følgende kontroltyper:

• Normal kontrol på vandværket
• Udvidet kontrol på vandværket
• Kontrol med uorganiske sporstoffer
• Kontrol med organiske mikro forureninger og
• Begrænset kontrol.