Kontakt

 

Henvendelse vedrørende uheld, drift, tilsyn og installationer kontakt vandværkets personale direkte pr. telefon:

 

Anlægsbidrag betales pr. boligenhed, industri og landbrug

Kontaktperson Tlf.
Jens Nygaard (Vandværksbestyrer) 30506367
mail: thorvand@yahoo.dk  

Vagt personel (deltager i vagten hver 3 uge)

Kontaktperson Tlf.
Egon Østergaard 20296437
       Kontaktperson               Tlf.      
Steffen Herlufsen 20261340

Bestyrelsesformand

Kontaktperson Tlf.
Svend Thestrup  51716731

Spørgsmål vedr. vandregning

Kontaktperson Tlf.
Regnskabskontor Nord
Frank Damgård Kristensen
Gisselfeldvej 109
7400 Herning
Tlf. 96399100
E-mail: fdk@rskn.dk
96399100