Her er finder du Thorsø Vandværks  Takstblad

 

Kontakt Thorsø Vandværk for en udgave i papirversion. Alternativt kan regulativet downloades fra nedenstående link

  Takstblad (PDF)
gældende fra 1. januar 2024

 

Tilslutningsbidrag:

 
Anlægsbidrag betales pr. boligenhed, industri og landbrug
Stiklednings dimension Hovedanlæg Forsynings ledning Stikledning I alt excl. Moms I alt Incl. moms
Max 40 mm 7.180,00 7.692,63 5.860,14 20.732,77 25.915,96
Max 50 mm 10.770,00 7.692,63 5.860,14 24.322,77 30.403,46
Max 63 mm 14.360,00 7.692,63 5.860,14 27.912,77 34.890,96
For yderligere boligenheder med fælles stikledning betales
Stiklednings dimension Hovedanlæg Forsynings ledning Stikledning I alt excl. Moms I alt Incl. moms
Max 40 mm 7.180,00     7.180,00 8.975,00
For yderligere boligenheder i række-/gårdhuse og etagebyggeri med individuel afregning betales
Stiklednings dimension Hovedanlæg Forsynings ledning Stikledning I alt excl. Moms I alt Incl. moms
Max 40 mm 7.180,00   5.860,14 13.040,14 16.300,18

 

Forbrugsbetaling:

Enfamiliehus eller ligestillet bebyggelse:
    I alt excl. Moms I alt Incl. moms
Fast afgift, pr. hovedmåler kr./år 480,00 600,00
Ejendom med udlejningslejligheder eller værksted og fabrikker:
    I alt excl. Moms I alt Incl. moms
Fast afgift, pr. hovedmåler kr./år 480,00 600,00
+ tillæg pr. lejlighed/værksted kr./år 200,00 250,00
Vandforbrug kr./m3 5,00 6,25
Afgift af ledningsført vand kr./m3 6,37 7,96
Bidrag til grundvandsbeskyttelse kr./m3 0,00 0,00

 

Øvrige betalinger:

 

    I alt excl. Moms I alt Incl. moms
Rykkergebyr, pr. rykker kr. 100,00 100,00
Genåbningsgebyr inkl. påløbne omkostninger kr. 800,00 1000,00
Flyttegebyr kr. 100,00 125,00
Gebyr for manglende indsendelse af selvaflæsningskort kr. 100,00 100,00
Gebyr for aflæsning af måler kr. 200,00 250,00
Udskiftning af frostsprængt måler ekskl. ny måler kr. 300,00 375,00