Hyppigt stillede spørgsmål

 

 

Hvad koster en m3 vand?


Svar: 9,30 kr dertil kommer afgift til staten og vandafledningsbidrag til kommunen i alt 68,45 kr

 


Hvor mange liter vand bruger en person i gennemsnit pr. døgn?


Svar: 106 liter pr. person pr. døgn (2015-tal)

 


Jeg har købt ny opvaskemaskine, hvad er vandets hårdhedsgrad?


Svar: 7-9 oH

 


Hvad gør jeg, når mit vasketøj er blevet gult på grund af snavs i vandet? 


Svar: Hvis din bomuldstøjvask er blevet gul på grund af snavs i vandet efter f.eks. ledningsbrud, anbefaler Forbrugerstyrelsen følgende: Det misfarvede tøj lægges i blød i vand tilsat 1 dl. (3 breve) citronsyre pr. 10 ltr. vand. Efter ca. ½ time vrides tøjet og vaskes igennem i en varm sodaopløsning af 3 dl. soda til 10 ltr. vand. Tøjet skylles og behandles som efter almindelig vask.

 


Må jeg bruge vand til at vaske min bil?


Svar: Ja

 


Må jeg bruge vand til at vande min have? 


Svar: Ja


Opfylder vandets kvalitet gældende regler?


Svar: Ja

 


Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg opdager en vandsprængning?


Svar: Kontakt Vandværkets driftspersonale på 3050 6367

 


Hvor er min stophane placeret?


Svar: den er placeret i skel, hvis den skal betjenes kontakt vandværkets personale

 


Kan jeg stole på at min vandmåler viser korrekt?


Svar: Ja, Vandværket er underlagt Sikkerhedsstyrelsens direktiv om måleteknisk kontrol med målere

 


Skal jeg holde løbende kontrol med mit forbrug?


Svar: Det er altid en god ide, selv periodisk at aflæse måleren.

 


Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg ikke forstår min vandregning?


Svar: Administration varetages af :

Regnskabskontor Nord
Frank Damgård Kristensen
Gisselfeldvej 109
7400 Herning

Tlf. 96399100
E-mail: fdk@rskn.dk

 


Hvordan melder jeg flytning til vandværket?


Svar: Administration varetages af :

Regnskabskontor Nord
Frank Damgård Kristensen
Gisselfeldvej 109
7400 Herning

Tlf. 96399100
E-mail: fdk@rskn.dk

 

Hvad vil det sige, at være andelshaver/interessent i vandværket?


Svar: